Collections Detail

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Lucia Ditmarová

Dátum pridania : 23.8.2018 9:02:13
Popis:

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž a zároveň vrcholné podujatie tohto druhu na Slovensku. Od jej vzniku v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov. Hlavným cieľom Hviezdoslavovho Kubína je umelecký rozvoj recitátorov a recitačných kolektívov a prezentácia interpretačnej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Poslaním súťaže je rozširovať literárne poznanie, tvorivosť, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote od žiakov základnej školy až po dospelých naprieč celým Slovenskom. Súčasťou každého ročníka podujatia je aj sprievodný program obsahujúci napríklad nesúťažné vystúpenia recitátorov a súborov, tvorivé dielne, výstavy a ďalšie vzdelávacie a umelecké programy.

Sharing