Collections Detail

Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť

Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť

Dátum pridania : 6.9.2018 13:29:40
Popis:

Miloš Dohnány sa narodil 4.1.1904 v Linzi a zomrel 4.10.1944 v Bratislave. Na riaditeľstve dopravy a verejných prác v Bratislave viedol fotografické a filmové dokumentačné oddelenie. Bol členom a neskôr podpredsedom fotozdruženia YMCA a ako frekventant večerných kurzov fotografie Jaromíra Funkeho na ŠUR sa stal najdôležitejším zástancom fotografickej moderny na Slovensku.

Výber z Dohnány fotografií zachytávajúcich ľudí, miesta, ale aj obyčajné predmety v domácnosti prezentuje nasledujúca virtuálna výstava.

Sharing