Collections Detail

Zoltán Palugyay

Zoltán Palugyay

Zuzana Aštary

Dátum pridania : 14.9.2018 10:13:33
Popis:

Zoltán Palugyay je slovenský maliar, ktorý sa narodil 9. novembra 1898 v obci Bodice a zomrel za nejasných okolností 18. septembra 1935 v Nízkych Tatrách iba vo veku 36 rokov.

Od samého počiatku sa vyznačoval sklonom k expresívnosti, baladickosti až dramatickosti, čoho dôkazom sú predovšetkým jeho kresby. Jeho maliarska tvorba však už mala inú funkciu. Ňou reagoval na rôzne umelecké podnety, s ktorými sa stretával na cestách a štúdiách.

Námetovou osou jeho tvorby sa stal motív dedinských chalúp, ktoré vyjadrovali podobenstvo národného a ľudského osudu a ktoré  znázorňoval v rozličných ročných obdobiach. Ďalej často znázorňoval aj ďalšie krajinárske a figurálne motívy, ako napr.  postavy mužov a žien v rôznych životných situáciách, dedinské zákutia, krajinné panorámy, či stromové zoskupenia. Významu časť jeho tvorby tvoria tiež početné zátišia. Príležitostne maľoval aj portréty.

Sharing