Collections Detail

Predlohy maliarstva v období renesancie

Predlohy maliarstva v období renesancie

Jana Jakušová

Dátum pridania : 31.10.2018 10:57:18
Popis:

Pri tvorbe umeleckého diela sa za hlavnú inšpiráciu berú vedomé aj podvedomé impulzy, predchádzajúce k vzniku výtvarného diela. Okrem nich do štýlu a formy diela zasahujú aj prevzaté motívy, obsahové a kompozičné inšpirácie. Skúmanie analógií medzi dielom a predlohou patrí medzi formálne analýzy, užitočné pri umelecko-historickom bádaní.

Pôvodnosť a inovácia, ktoré boli sprevádzané štýlovou novosťou sa oceňovala už od renesancie, ale masové uplatnenie mali skôr také diela, ktoré boli odvodené z rešpektovaných a overených vzorov. Pojem plagiátorstvo vtedy neexistoval a sprostredkujúca úloha prvotných vzorov zastávala svoje pevné postavenie.

Sharing