Collections Detail

Príbeh, ktorý rozprávajú betlehemy

Príbeh, ktorý rozprávajú betlehemy

Linda Suchá

Dátum pridania : 12.12.2018 9:20:54
Popis:

K Vianociam patria betlehemy, tak ako vianočné stromčeky, alebo vianočné koledy. Aj na Slovensku sú rodiny, kde sa uchovávajú aj niekoľko generácií a sú súčasťou rodinných tradícií, či rodinnej histórie. Čo všetky betlehemy spája, je príbeh, ktorý rozprávajú. Základom je narodenie Ježiša Krista, vytvorené podľa evanjelia sv. Lukáša a podľa sv. Matúša.

Výtvarné citácie evanjelia poznali už ranní kresťania. Pôvodne bolo zobrazovanie narodenia Krista len s novorodencom, oslíkom a volom, bez Panny Márie najmä bez svätého Jozefa. Ten bol zobrazovaný až v neskorom stredoveku. Troch kráľov začali pridávať do betlehemu okolo roku 500.

Prvý betlehem v dnešnom zmysle slova, o ktorom existujú historické záznamy, bolo figurálne znázornenie narodenia Ježiša z roku 1562 v jezuitskom kostole v Prahe ako súčasť protireformačného snaženia jezuitského rádu. Stali sa veľmi populárnymi a čoskoro sa rozšírili v celom katolíckom svete. 

Autor textu: Mgr. Elena Bercíková-Záhradníková, SNM - Etnografické múzeum v Martine

Sharing