Collections Detail

Modrotlač

Modrotlač

Dátum pridania : 9.1.2019 9:49:49
Popis:

Modrotlač bola v roku 2018 zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Išlo o spoločnú kandidatúru s Českom, Maďarskom, Nemeckom, Rakúskom a Slovenskom.

Za modrotlač sa považuje technika farbenia materiálu, vyrábaného z ľanového alebo konopného plátna (v súčasnosti aj iných materiálov, napr. bavlny) využitím krycej zmesi a indiga, čo je rastlinné modré farbivo získavané z tropickej rastliny indigovníka.

Sharing