Collections Detail

Konštantín Kővari-Kačmarik

Konštantín Kővari-Kačmarik

Jana Jakušová

Dátum pridania : 10.1.2019 11:33:24
Popis:

V 20. a 30. rokoch možno v slovenskom výtvarnom umení spozorovať tendencie prekračovať hranice dovtedy poznaného a do popredia sa začali tlačiť samovoľné maliarske charakteristické črty. Nebolo snahou napodobňovať dovtedy známe vzory alebo sa im približovať, ale vyjadrovať svoj individualizmus a vlastné vnímanie skutočnosti.

Najdôležitejšie moderné výtvarné aktivity sa vtedy odohrávali v Košiciach a medzi protagonistov patrí nepochybne Konštantín Kővari-Kačmarik. Jeho vizionárske a spontánne diela neboli ovplyvnené žiadnym zahraničným umením ani nenadväzovali na svetové umelecké tendencie. Tento Košičan študoval na Vysokej škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia a geometrie v Budapešti. Jeho vyzreté práce boli kritikmi považované za vysoko hodnotné. Pri svojich dielach často využíval dovtedy nie veľmi zaužívané technické postupy ako je kreslenie pastelom na olúpanej lepenke. Obľúbenou tému Kővari-Kačmarika boli rodné Košice, kežmarské uličky, Špišská Kapitula, Spišské Podhradie a Žehry.

Kővari-Kačmarik bol predstaviteľ pokrokového európskeho umelca, ktorý v domácich podmienkach ako prvý vniesol do umenia prvky postimpresionizmu. Napriek tomu, že jeho život predčasne vyhasol v ústave pre duševne chorých, na jeho umelecký príklad sa odvolávali mnohí mladí umelci.

Sharing