Collections Detail

TJ Sokol na fotografiách

TJ Sokol na fotografiách

Dátum pridania : 14.1.2019 13:48:33
Popis:

Virtuálna výstava zobrazuje zbierku čiernobielych fotografií zachytávajúcich aktivity a členov spolku TJ Sokol v Martine a Liptovskom Hrádku.

Sokol je označenie telocvičného spolku, ktorého zakladateľmi boli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Jeho hlavným cieľom bolo zvyšovať telesnú zdatnosť členov, organizovať a vykonávať telovýchovnú, športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť, podporovať rozvoj osobnosti a vychovávať k čestnému jednaniu. 

Sharing