Collections Detail

Symbolika Dona Quijota v umení

Symbolika Dona Quijota v umení

Jana Jakušová

Dátum pridania : 29.1.2020 10:47:16
Popis:

Španielsky román z roku 1605 od Miguela de Cervantes y Saavedra je jedným z najčítanejších a najvýznamnejších románov vôbec. Satirické dielo, v ktorom autor s humorom opisuje cestu rytiera Quijota obsahuje množstvo pravdy a lásky k človeku. Román a hlavná postava predstavujú čistotu duše a poukazujú na tie najdôležitejšie hodnoty, ktoré pretrvávajú dodnes.

Niet pochýb, že práve preto román poslúžil ako motív v divadle, literatúre, psychológií a v neposlednom rade aj vo výtvarnom umení. Rozpoltená postava Quijota, ktorého činy na jednej strane hraničia s bláznovstvom a druhej strane bojuje o pravdu a spravodlivosť, môže symbolizovať pre každého umelca niečo iné. Pre niekoho znamená zbytočnú snahu o dosiahnutie vlastných cieľov, pre iných márnosť a pre niekoho energiu alebo ušľachtilé ľudské vlastnosti.

Sharing