Collections Detail

Tradičné ľudové zvyky v zimnom období

Tradičné ľudové zvyky v zimnom období

Jana Jakušová

Dátum pridania : 6.2.2020 14:26:29
Popis:

Zimné obdobie tradičných ľudových zvykov sa spája s chladom a mrazom, kedy práca na poliach ustane a ľudia sa uchyľujú do svojich teplých príbytkov, kde ženy priadli, piekli, vyšívali, driapali a muži chodili okolo statku, aby opravili, zveľadili a pripravili svoj majetok a postarali sa o hospodárske zvieratá.

Toto obdobie sa vyznačuje rôznymi sviatkami, zvyklosťami, oslavami a magickými obradmi, ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu, zdravie, prosperitu a ochranu pred zlými silami.

Sharing