Collections Detail

Tradičné ľudové zvyky v jarnom a letnom období

Tradičné ľudové zvyky v jarnom a letnom období

Jana Jakušová

Dátum pridania : 7.2.2020 10:08:27
Popis:

Prebúdzanie sily a prírody, zrodenie nového života, príprava na prácu na poliach, vítanie nového obdobia alebo obrady pre zabezpečenie dobrej úrody, to všetko sa nachádza v tradíciách a zvyklostiach jarného a letného obdobia.

Tradičné ľudové zvyky na Slovensku v tomto období sú plné symbolického odháňania zlého, čo by bránilo rastu a postupne, ako sa dni predlžujú, sú typickými aj magické rituály sprevádzané ničením znakov zimy a dlhých nocí.

Sharing