Collections Detail

Bábky a bábkové divadlo

Bábky a bábkové divadlo

Jana Jakušová

Dátum pridania : 16.3.2020 14:28:37
Popis:

Bábky a bábkové divadlo predstavovalo renesanciu v divadelnom umení v prvej polovici 20. storočia. Vyvíjalo sa najskôr v amatérskych divadelných súboroch, kedy sa nielen bábky, ale aj samotné divadlá konštruovali v priemyselnej a domácej výrobe. Bábkové divadlo sa v tej dobe tešilo nesmiernej obľube a popularite aj napriek tomu, že oproti klasickému divadlu so živými hercami má svoje zákony v zmysle scén, dekorácií, osvetlenia a celkového dojmu na recipienta. Dnes už bábkové divadlo nemá takú popularitu ako kedysi, no ich tradícia a odkaz pretrváva dodnes.

Sharing