Collections Detail

Krížová cesta

Krížová cesta

Linda Suchá

Dátum pridania : 2.4.2020 13:11:58
Popis:

Krížová cesta (lat. Via Crucis) je dodnes používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi počas púte, na ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista. V rímskokatolíckej cirkvi sa krížová cesta modlí najmä v piatky počas 40 - dňového pôstneho obdobia, ktoré trvá do príchodu Veľkej noci.

Zaujímavý je pôvod jej vzniku pochádzajúci z apokryfného spisu O smrti Márie. Hovorí, že základ pre túto formu modlitby dala Panna Mária, ktorá chodievala ku koncu života po Jeruzalemskej krížovej ceste svojho syna.

Tradícia krížovej cesty sa zachovala vďaka sprievodom pútnikov, ktorí kráčali po stopách Ježiša Krista nesúceho kríž v uliciach Jeruzalema. Putovanie kresťanov do Svätej zeme bolo bez prekážok až do roku 1073. V tom čase napadli Palestínu Turci, začali prenasledovať kresťanov a zakázali im navštevovať posvätné miesta. Keď sa už nemohlo putovať do Svätej zeme, začali sa budovať Kalvárie, aby pripomínali ľuďom túto dôležitú udalosť z dejín spásy.

Navštevovať Svätú zem bolo opäť umožnené až v 14. storočí, po tom, čo Turci dovolili reholi sv. Františka udržiavať a chrániť posvätné budovy. Keďže nie každý mohol absolvovať túto cestu, františkáni umožnili veriacim vydať sa na púť aspoň v ich myšlienkach. Tak sa postupne sformovali zastavenia krížovej cesty, ktoré majú dávať ľuďom odvahu a vnútornú silu.

Františkáni sa snažili získať pre veriacich kresťanov nejakú náhradu, aby aspoň v duchu konali so Spasiteľom jeho cestu utrpenia. Preto sa do všetkých františkánskych kostolov umiestnili sochy a obrazy krížovej cesty a výnosom z 30. augusta 1746 i do všetkých kostolov a kaplniek, ak to dovolil diecézny biskup.

Dnes sa s krížovou cestou spája 14 zastavení, kde sa veriaci zamýšľa nad utrpením Ježiša Krista, ktoré na nich zažil počas svojej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. Po porvýkrát použil termín „zastavenie“ anglický pútnik William Wey, ktorému sa v polovici 15. storočia podarilo navštíviť Svätú Zem. Vo svojom zaznamenanom príbehu opísal, ako zopár kresťanských pútnikov v Jeruzaleme nasledovalo krížovú cestu Krista a rozjímali na rozličných miestach - zastaveniach. 

Sharing