Collections Detail

Bodružal

Bodružal

Linda Suchá

Dátum pridania : 24.7.2020 11:09:35
Popis:

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša je umiestnený na vyvýšenine na juhozápadnom okraji intravilánu obce. Areál kostola je vymedzený zrubovou ohradou so vstupnou bránou na severnej strane.

Sakrálny objekt vznikol podľa literatúry v roku 1658. Takto jeho výstavbu zadatoval V. Sičynskyj v rámci výskumu z 30. rokov 20. storočia. Tento dátum výstavby sa potom v literatúre opakoval. Najstarší archívny záznam o fare v obci Bodružal a tým aj o chráme pochádza z roku 1726. 

Vizitácia z roku 1746 opisuje chrám ako „drevený“, ale v „biednom stave“. Chrám bol v druhej polovici 18. storočia opravený, čoho výsledkom je súčasný objekt. Objekt vznikol ako drevená trojpriestorová zrubová stavba s rovným uzáverom lemkovskeho typu. Každá časť chrámu má vlastnú ihlanovitú strechu s cibuľovitou baňou a kovaným dvojkrížom. Loď a podvežie tvorí jeden zrub, takže obidva priestory majú rovnakú šírku. Zrub chráni nedávno obnovené doskové obloženie. Mierne kónická veža má samostatnú stĺpikovo-rámovú konštrukciu a jej vonkajší doskový plášť zdobí zuborez a vyrezávaný oblúčikový vlys. V jej vrchnej časti sa nachádza miestnosť so zvonmi, takzvaná zvonová izbica. Nachádza sa v nej zvon z roku 1759. Pred vstup pristavili neskôr takzvané zádverie. Strop vo svätyni tvorí nepravá drevená klenba v tvare zrezaného ihlanu, v babinci je strop rovný. 

Objekt neprešiel žiadnymi výraznejšími stavebnými úpravami. Väčšia pozornosť sa kostolu venovala od konca 20. storočia. Do roku 2005 bola vymenená šindľová krytina za nový štiepaný šindeľ, zároveň bolo kompletne obnovené opláštenie veže, lode i svätyne. Predmetom obnovy bola aj oprava podmurovky a drevená ohrada so vstupnou bránou. Celý areál bol v roku 2008 zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Sharing