Collections Detail

Drevený kostol Hronsek

Drevený kostol Hronsek

Linda Suchá

Dátum pridania : 24.7.2020 12:53:01
Popis:

Drevený artikulárny kostol z rokov 1725-1726 je postavený na murovanom základe v tvare kríža. Jeho steny tvorí hrázdená konštrukcia, ktorá je na území Slovenska zriedkavá, čo poukazuje na vplyv západoeurópskej stavebnej tradície. Konštrukciu hrázdenia tvorí sústava stĺpikov, rámov a diagonálnych vzpier, ktoré chránia v štyroch úrovniach pultové striešky obiehajúce okolo celého obvodu stavby. Stavba je zastrešená vysokou šindľovou strechou s valbami.

Centrálny vnútorný priestor je zaklenutý doskovou klenbou, ktorú v rohoch podopierajú drevené točené stĺpy. Lavice sú umiestnené amfiteatrálne. Najvýraznejším objektom  zariadenia je neskorobarokový oltár s drevenou stĺpovou architektúrou, bohatým akantom a rokajovou ornamentikou. Stred oltára tvorí obraz Zoslanie Ducha Svätého od S. Mialoviča z r. 1771. Na oltári je krucifix s nápisom a letopočtom 1739. Z rovnakého obdobia je aj drevená kazateľnica s volutovým baldachýnom a bohatou akantovou ornamentikou. Krstiteľnica je z roku 1726. Barokový organ z roku 1764 postavil banskobystrický majster M. Podkonický, je umiestnený na empore za oltárom.

Súčasťou areálu je aj samostatne stojaca baroková zvonica postavená súčasne s kostolom rovnakou technikou hrázdenia. Spočíva na kamennej podmurovke so štvorcovým pôdorysom. Na druhom podlaží sa nachádza ochodza so segmentovou arkádou, kde je umiestnený zvon z 18. storočia. Pomerne strohú stavbu chráni šindľová ihlanová strecha ukončená cibuľou.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Sharing