Collections Detail

Leštiny

Leštiny

Linda Suchá

Dátum pridania : 24.7.2020 13:13:16
Popis:

Drevený kostol v Leštinách (okr. Dolný Kubín) postavili v rokoch 1688-89 na strmom svahu nad cestou ako jednoduchú drevenú zrubovú stavbu, ktorá z architektonického a stavebno-konštrukčného hľadiska zodpovedala pôvodným modelom artikulárnych chrámov z konca 17. storočia. Veľký sklon terénu upravili vysokou omietnutou a nabielenou kamennou podmurovkou, do ktorej situovali pohrebné krypty.

V okolí kostola bol v tom istom čase zriadený cintorín a v jeho tesnej blízkosti postavili školu a faru. Kostol vo svojich počiatkoch nemal vežu, ani zvonicu. Dobudovali ju až o necelých 100 rokov, v roku 1777, v jeho tesnej blízkosti a následne s kostolom spojili krytým schodiskom. Zvonica má vysokú kamennú podmurovku štvorcového pôdorysu a zrubovú konštrukciu kombinovanú vo vrchnej časti so stĺpovo-rámovou konštrukciou. Zvonicu ukončuje stanová strecha so šindľovou krytinou. Širšiu spodnú časť od vrchnej - zvonovej izbice - oddeľuje pultová strieška s dreveným šindľom. 

Objekt kostola má charakteristickú pozdĺžnu orientáciu v smere juhovýchod (oltárna časť) – severozápad (vstupná časť) a pôdorysnú formu náznaku rovnoramenného kríža. Z juhovýchodnej strany sa na objekt kostola napája malá otvorená zrubová prístavba s dvoma archivoltovými portálmi bez výplne, ktorá v minulosti slúžila ako márnica.

Prístup ku kostolu je možný cez vonkajšie pomerne strmé vyrovnávajúce schody vedúce priamo od blízkej prístupovej komunikácie alebo kratšími schodmi cez otvorené prízemie mladšej zvonice.

V protiklade k strohému exteriéru kostola pôsobí pestro maľovaná výzdoba lode z konca 17. storočia s motívom akantu, mramorovaný trámový strop, empora s organom zdobená štylizovanými rastlinnými motívmi a erbami zemiamskych rodín. Výzdobu dopĺňa rannobarokový oltár a bohato vyrezávaná a zlátená kazateľnica. Najstaršou súčasťou zariadenia je maľovaná drevená krstiteľnica.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Sharing