Collections Detail

Ruská Bystrá

Ruská Bystrá

Linda Suchá

Dátum pridania : 24.7.2020 13:31:05
Popis:

Drevený barokový chrám sv. Mikuláša postavili v roku 1720. Ide o zrubovú sakrálnu stavbu trojpriestorového pozdĺžneho typu s polygonálnym presbytériom, štvorcovou loďou a babincom. Aj keď prekrytie lode a presbytéria spoločnou strechou na prvý pohľad zakrýva príslušnosť k typickým trojdielnym dreveným chrámom, vnútorné členenie zodpovedá chrámom lemkovského typu s gradáciou hmôt od najvyššej veže nad vstupom, k nižšej hmote vežičky nad svätyňou. Presachy strechy na čelnej, vstupnej strane podopierajú drevené, lineárne zdobené stĺpy. Zo strechy nad vstupom vyrastá hranolová doskami obitá veža ukončená zjednodušenou formou cibuľovej bane. Nosná stĺpiková konštrukcia veže spočíva na strope babinca. Nad presbytériom je malá strešná vežička s barokovou cibuľkou.

Interiér kostola je komorný, s pohľadovo priznaným povrchom zrubu a rovným doskovým stropom. Dominuje mu ikonostas a za ním postavený malý hlavný oltár s barokovými točenými stĺpmi a viničom zo začiatku 18. storočia. Ikonostas pravdepodobne pripravili pre iný, vyšší a širší chrámový objekt, lebo jeho horný rad šikmo vyklenuli do priestoru lode a kraje ikony miestneho radu umiestnili na bočných stenách lode. Zariadenie dopĺňajú menšie barokové bočné oltáriky s obrazmi Krista a Panny Márie z prvej polovice 18. storočia.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Sharing