Collections Detail

Fotografie a pohľadnice Dobšinskej ľadovej jaskyne

Fotografie a pohľadnice Dobšinskej ľadovej jaskyne

Iveta Korenková

Dátum pridania : 23.11.2020 12:30:53
Popis:

Mesiac november je venovaný významnému fenoménu – fotografii. Pri tejto príležitosti si môžeme pripomenúť dielo Karola Divalda a jeho nasledovníkov, ktoré významnou mierou prispelo k poznaniu prírodných krás a rozvoju turizmu na území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Jednou z turisticky zaujímavých atrakcií bola aj Dobšinská ľadová jaskyňa. V lete tohto roku sme si pripomenuli 150. výročie od objavenia tejto národnej prírodnej pamiatky. Jaskyňa predstavuje jeden z najvýznamnejších krasových fenoménov na Slovensku, ktorý leží na území Národného parku Slovenský raj. Prostredníctvom fotografií a pohľadníc zo zbierky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva môžeme nahliadnuť do zaujímavej histórie, ktorá je s ňou spojená. 

Sharing