Collections Detail

Synagógy Slovenska

Synagógy Slovenska

Lucia Bistárová

Dátum pridania : 4.5.2021 10:10:04
Popis:

V ešte nie tak dávnej minulosti sa štíty synagóg pýšili nad takmer každým väčším mestom či dedinou. V súčasnosti môžeme obdivovať už len pár, ktoré stále stoja vo svojej pôvodnej, pozmenenej či úplne zmenenej podobe. Synagógy predstavujú špecifický druh pamiatok s tradičnou typológiou sakrálnych budov, typickými kupolami a impozantným zdobením. Z viac ako sto synagóg, slúži svojmu pôvodnému účelu len sedem. Napriek tomu, že aktivisti a nadšenci z rôznych krajov usilujú o konzervovanie a rekonštrukcie starých stavieb, väčšina zo synagóg na Slovensku je vo veľmi zlom stave. Keď sa v synagóge nenachádzajú zvitky Tóry, tak viac nepredstavuje posvätné miesto a budovy sú často využívané ako kultúrne, alebo komerčné priestory.

Sharing