Collections Detail

Predmety židovskej kultúry

Predmety židovskej kultúry

Lucia Bistárová

Dátum pridania : 5.5.2021 10:09:59
Popis:

Výstava predstavuje výber zo zbierky predmetov Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktoré približujú všedný aj sviatočný život židovského obyvateľstva. Ponúkame vám prehľad cennej zbierky svietnikovsvietidiel – lámp na večné svetlo, ukazovadláštíty na Tóru a iné predmety, ktoré približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky a interiér synagógy.

Dnešná židovská populácia prechováva rôzne postoje k tradíciám a náboženským prejavom. Predovšetkým z historického kontextu vychádzajúci ambivalentný postoj k náboženskému prejavu a všeobecné tendencie k zatajovaniu identity, mali v minulosti za následok odklonenie sa od náboženského života a nasledovania tradícií u slovenských Židov.

Otvorenie hraníc po páde bývalého režimu prelomilo mnohé bariéry, čo viedlo k procesom posilňovania židovskej identity, obnove židovskej náboženskej obce a aktivít komunity. Múzeum židovskej kultúry je súčasťou Slovenského národného múzea a ako samostatné špecializované múzeum funguje pod jeho záštitou od roku 1994. Zbierkový fond múzea v súčasnosti zahŕňa viac ako 7000 zbierkových predmetov, z ktorých boli niektoré zakúpené, iné zas zapožičané, alebo darované rôznymi židovskými obcami.

Sharing