Collections Detail

Životné prostredie v satirických obrazoch kresleného humoru

Životné prostredie v satirických obrazoch kresleného humoru

Lucia Bistárová

Dátum pridania : 3.6.2021 15:37:37
Popis:

Výstava je venovaná Svetovému dňu životného prostredia (World Environment Day), ktorý si už štyridsaťosem rokov pripomíname 5. júna.

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. - 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje na celom svete od roku 1973. Cieľom tejto iniciatívy je upozorňovať na environmentálne zmeny a vyvolať vo vedomí i svedomí ľudí väčší záujem o problematiku životného prostredia, pretože jeho ochrana sa týka každého z nás.

Výstava ponúka prehliadku diel z viacerých ročníkov súťaže slovenského kresleného humoru a satiry Novomestský osteň, ktoré reagujú na krízu a ohrozenie životného prostredia.

Sharing