Collections Detail

Milan Thomka Mitrovský

Milan Thomka Mitrovský

Linda Suchá

Dátum pridania : 13.7.2021 16:10:28
Popis:

Maliar, kresliar, portretista aj spisovateľ. Gro jeho tvorby prezentujú najmä portréty slovenských spisovateľov a dejateľov, v nemalej miere i figurálne kompozície na námety klasických literárnych diel (Don Quijote, Hamlet, Faust), kópie diel svetových talianskych maliarov a zopár krajiniek a zátiší.

M. Th. Mitrovský (1875 - 1943) získal výtvarné vzdelanie na AVU v Prahe (pod prof. Pirnerom), Mníchove (pod prof. Hacklom) a na študijnom pobyte vo Florencii. V roku 1914 sa natrvalo usadil v Martine, kde bol vedúcou osobnosťou a organizátorom umeleckého života. Pod vplyvom mladých literátov v poprevratovom období sa začal venovať literárnej tvorbe, uverejňoval glosy a úvahy rozličných tém v Národných novinách a Slovenských pohľadoch a v rokoch 1923-1928 vydával Listy bratislavským felibrom. Zároveň v tom čase písal aj autobiografické prózy a novely. Za svoju zbierku noviel Pani Helene, kde spracoval námety z obdobia štúdií v Taliansku, bol vyznamenaný štátnou cenou (1930). 

Milan Thomka Mitrovský zomrel 30. októbra 1943 v Martine, kde je i pochovaný na Národnom cintoríne.

Sharing