Collections Detail

Nežná revolúcia | Na ceste k slobode

Nežná revolúcia | Na ceste k slobode

Tím Slovakiana

Dátum pridania : 23.9.2021 15:15:59
Popis:

Po 20 rokov trvajúcom období normalizácie, totality a obmedzovania slobôd a práv občianok a občanov Československa sa komunistický režim v krajine postupne dostával do viacerých kríz. V priebehu 80. rokov 20. storočia ľudia čoraz viac prejavovali nespokojnosť s pomermi v Československu. Dôvodmi boli krajina zdevastovaná po ekonomickej, technologickej ale i environmentálnej stránke, systematické porušovanie občianskych a náboženských práv. Západnú hranicu krajiny lemovali kovové oplotenia chránené ostnatým drôtom – tzv. železná opona.

Od roku 1985 sa jeden po druhom rúcali komunistické režimy v krajinách východnej a strednej Európy a 9. novembra 1989 padol Berlínsky múr. Toto politické dianie vyústilo do spoločenského diania, výsledkom ktorého bola masová manifestácia nespokojnosti aj v Československu.

Sharing