Collections List

Náhľad Autor názov popis
Liečivé rastliny
Jana Bečkyová Liečivé rastliny Tradícia pestovať alebo zbierať liečivé byliny, používať ich a skúmať ich účinky na ľudský organizmus má korene v dobách začiatkov ľudskej civilizácie. ...
Prírodné dedičstvo | Kamene a minerály
Lucia Bistárová Prírodné dedičstvo | Kamene a minerály Vo vnútri zeme, ale i na jej povrchu rôznymi geologickými procesmi vznikali prírodniny, ktoré dnes označujeme jednoducho – kameň. Kameňom nazývame rôzn ...
Básnik | P. O. Hviezdoslav
Tím Slovakiana Básnik | P. O. Hviezdoslav "I zatesklily, zakvilily verné duše; rozbolestily sa citné srdcia; slzami žiaľu zarosili sa zraky; v smútok ťažký zahalil sa národ celý." V ro ...
Nežná revolúcia | Na ceste k slobode
Tím Slovakiana Nežná revolúcia | Na ceste k slobode Po 20 rokov trvajúcom období normalizácie, totality a obmedzovania slobôd a práv občianok a občanov Československa sa komunistický režim v kr ...
Rok vo vinohrade
Lucia Bistárová Rok vo vinohrade Vinohradníctvo a spôsob života socio-profesijnej skupiny vinohradníkov dlhé stáročia vplývali na kultúru miestneho obyvateľstva a tvorilo tak ...
Milan Thomka Mitrovský
Linda Suchá Milan Thomka Mitrovský Maliar, kresliar, portretista aj spisovateľ. Gro jeho tvorby prezentujú najmä portréty slovenských spisovateľov a dejateľov, v nemalej miere i fig ...
Žatva a dožinky
Lucia Bistárová Žatva a dožinky Koniec leta nepredstavuje len ukončenie jedného z ročných období, ale patrí medzi najvýznamnejšie obdobia agrárneho kalendára. Podobne ako pri sejbe, t ...
...boli korunovaní v Bratislave
Lucia Bistárová ...boli korunovaní v Bratislave Bratislavské korunovácie boli slávnostné udalosti súvisiace s korunovaním uhorského panovníka, ktoré sa konali v Bratislave v období rokov 1563&nb ...
Prístav v obrazoch
Lucia Bistárová Prístav v obrazoch Prístavné mestá a prístavy vo všeobecnosti, od nepamäti lákajú svojou charakteristickou atmosférou a špecifickou miestnou kultúrou. Materiáln ...
Životné prostredie v satirických obrazoch kresleného humoru
Lucia Bistárová Životné prostredie v satirických obrazoch kresleného humoru Výstava je venovaná Svetovému dňu životného prostredia (World Environment Day), ktorý si už štyridsaťosem rokov pripomíname 5. júna. Tento deň je ...
Krása každodennosti (výber z výstavy)
Múzeum mesta Bratislavy Krása každodennosti (výber z výstavy) Kolekcia vybraných zbierkových predmetov, ktoré sa nachádzajú na výstave Krása každodennosti v Múzeu historických interiérov v Apponyiho paláci na Radn ...
Predmety židovskej kultúry
Lucia Bistárová Predmety židovskej kultúry Výstava predstavuje výber zo zbierky predmetov Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktoré približujú všedný aj sviatočný život židovského obyvate ...