Collections List Collections List

Náhľad Autor názov popis
Betlehemy
Slovakiana sk Betlehemy K Vianociam patria betlehemy, tak ako vianočné stromčeky, alebo vianočné koledy. Aj na Slovensku sú rodiny, kde sa uchovávajú aj niekoľko generácií a& ...
Predlohy maliarstva v období renesancie
Jana Jakušová Predlohy maliarstva v období renesancie Pri tvorbe umeleckého diela sa za hlavnú inšpiráciu berú vedomé aj podvedomé impulzy, predchádzajúce k vzniku výtvarného diela. Okrem nich do štýl ...
Alfréd Grosz - Gymnaziálny profesor a znalec Tatier
Karolína Havlíčková Alfréd Grosz - Gymnaziálny profesor a znalec Tatier Alfréd Grosz bol gymnaziálny profesor, horolezec, horský záchranár, fotograf, činiteľ Uhorského karpatského spolku, aj publicista. Tatranské prostredie ...
Zoltán Palugyay
Zuzana Aštary Zoltán Palugyay Zoltán Palugyay je slovenský maliar, ktorý sa narodil 9. novembra 1898 v obci Bodice a zomrel za nejasných okolností 18. septembra 1935 v Nízkych Tatrá ...
Výšivky a ich využitie
Jana Bučková Výšivky a ich využitie Vyšívanie je ozdobovanie (väčšinou tkaniny alebo kože) stehmi. Ide o určitý druh ozdobného šitia, ktorý sa dá robiť ručne alebo na stroji. Pokiaľ vyšív ...
Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť
Karolína Havlíčková Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť Miloš Dohnány sa narodil 4.1.1904 v Linzi a zomrel 4.10.1944 v Bratislave. Na riaditeľstve dopravy a verejných prác v Bratislave viedol fotografic ...
Kysuce
Jana Bučková Kysuce Kysuce sa rozprestierajú v severozápadnej časti Slovenskej republiky, ležia pri rozhraní Českej a Poľskej republiky. Na východe hraničí s okresom Námes ...
Piešťany v minulom storočí
Zuzana Aštary Piešťany v minulom storočí Mesto Piešťany leží na západnom Slovensku, na pravom brehu rieky Váh. Počet obyvateľov nedosahuje ani 30 000. Je však pomerne dobre známe. Okrem mnohýc ...
OSOBNOSŤ LEOPOLDA I. HABSBURSKÉHO
Gregor Gardoš OSOBNOSŤ LEOPOLDA I. HABSBURSKÉHO Leopold I., ako štvrtý syn Ferdinanda III. a Márie Anny Bavorskej, nemal pôvodne nárok na žiadny habsburský trón. Leopold mal podľa pôvodného plán ...
Zobrazenie smrti vo výtvarnom umení
Karolína Havlíčková Zobrazenie smrti vo výtvarnom umení Latinské príslovie memento mori znamená "Pamätaj, že zomrieš" alebo aj "Pamätaj na smrť". Toto príslovie zosobňuje stredovekú kresťanskú teóriu a prax, ...
OSOBNOSŤ LEOPOLDA II. HABSBURSKÉHO
Gregor Gardoš OSOBNOSŤ LEOPOLDA II. HABSBURSKÉHO Pri vyslovení slova Habsburgovci si väčšina z nás predstaví významnú Rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu, jej nasledovníka Jozefa II. či francúzsk ...
Cintorín pri Kozej bráne
Karolína Havlíčková Cintorín pri Kozej bráne Cintorín pri Kozej bráne bol založený koncom 18.storočia v štvrti obývanej zväčša evanjelikmi a ležiaci v blízkosti evanjelických kostolov, bývalého ev ...