Collections List

Náhľad Autor názov popis
Slovenský štát
Jana Jakušová Slovenský štát Aj napriek silným hlasom proti rozdeleniu Čiech a Slovenska sa 14. marec 1939 stal dňom, kedy bol na nátlak Nemecka vyhlásený Slovenský štát. A síce ...
TJ Sokol na fotografiách
TJ Sokol na fotografiách Virtuálna výstava zobrazuje zbierku čiernobielych fotografií zachytávajúcich aktivity a členov spolku TJ Sokol v Martine a Liptovskom Hrádku. Sokol je ...
Konštantín Kővari-Kačmarik
Jana Jakušová Konštantín Kővari-Kačmarik V 20. a 30. rokoch možno v slovenskom výtvarnom umení spozorovať tendencie prekračovať hranice dovtedy poznaného a do popredia sa z ...
Modrotlač
Modrotlač Modrotlač bola v roku 2018 zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Išlo o spoločnú kandidatúru s Českom, Maďarskom, Nemeckom ...
Betlehemy
Linda Suchá Betlehemy K Vianociam patria betlehemy, tak ako vianočné stromčeky, alebo vianočné koledy. Aj na Slovensku sú rodiny, kde sa uchovávajú aj niekoľko generácií a& ...
Predlohy maliarstva v období renesancie
Jana Jakušová Predlohy maliarstva v období renesancie Pri tvorbe umeleckého diela sa za hlavnú inšpiráciu berú vedomé aj podvedomé impulzy, predchádzajúce k vzniku výtvarného diela. Okrem nich do štýl ...
Alfréd Grosz - Gymnaziálny profesor a znalec Tatier
Alfréd Grosz - Gymnaziálny profesor a znalec Tatier Alfréd Grosz bol gymnaziálny profesor, horolezec, horský záchranár, fotograf, činiteľ Uhorského karpatského spolku, aj publicista. Tatranské prostredie ...
Zoltán Palugyay
Zuzana Aštary Zoltán Palugyay Zoltán Palugyay je slovenský maliar, ktorý sa narodil 9. novembra 1898 v obci Bodice a zomrel za nejasných okolností 18. septembra 1935 v Nízkych Tatrá ...
Výšivky a ich využitie
Jana Bučková Výšivky a ich využitie Vyšívanie je ozdobovanie (väčšinou tkaniny alebo kože) stehmi. Ide o určitý druh ozdobného šitia, ktorý sa dá robiť ručne alebo na stroji. Pokiaľ vyšív ...
Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť
Miloš Dohnány - Fotografická osobnosť Miloš Dohnány sa narodil 4.1.1904 v Linzi a zomrel 4.10.1944 v Bratislave. Na riaditeľstve dopravy a verejných prác v Bratislave viedol fotografic ...
Osobnosť Tomáša Garriguea Masaryka
Gregor Gardoš Osobnosť Tomáša Garriguea Masaryka Len málo osobností sa dokázalo do Československých dejín zapísať tak výrazným spôsobom ako filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik, novinár a ...
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Lucia Ditmarová HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divad ...