Vyhľadávač pre Portál kultúry

Zobrazené výsledky pre výraz: Hubina
     Počet nájdených objektov: 25. Vyhľadávanie zahŕňa aj skloňované výrazy.
náhľad kategória názov inštitúcia autor/obec
Knihy zápisov obecných
Text Knihy zápisov obecných SNK
Listy Jesuitské
Text Listy Jesuitské SNK
Magyarország földbirtokosai
Text Magyarország földbirtokosai SNK
A Magyar korona országainak helységnévtára az orsz. m. kir. statizstikai hivatal ...
Text A Magyar korona országainak helységnévtára az orsz. m. kir. statizstikai hivatal ... SNK
A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára
Text A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára SNK
Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955
Text Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955 SNK
Hlas
Text Hlas SNK
Listy národních učiteľov
Text Listy národních učiteľov SNK
Menoslov Žijúcich zakladateľov a údov Spolku sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave
Text Menoslov Žijúcich zakladateľov a údov Spolku sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave SNK
Nitrianske noviny
Text Nitrianske noviny SNK
Sborník Matice slovenskej
Text Sborník Matice slovenskej SNK
Seznam finančních úřadů republiky Československé podle stavu k 31. prosinci 1937
Text Seznam finančních úřadů republiky Československé podle stavu k 31. prosinci 1937 SNK
Slovenský denník
Text Slovenský denník SNK
Slovenský denník
Text Slovenský denník SNK
Slovenský denník
Text Slovenský denník SNK
Slovenský učiteľ
Text Slovenský učiteľ SNK
Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graeco-catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum nec non magni Principatus Transilvaniae, sub benigno-gratiosa protectione excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Text Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graeco-catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum nec non magni Principatus Transilvaniae, sub benigno-gratiosa protectione excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici SNK
Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919
Text Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919 SNK
Evanjelický cirkevník
Text Evanjelický cirkevník SNK
Johann Hübners curiöses und reales Natur-Kunst-Berg-Gewerk- und Handlungs-Lexicon
Text Johann Hübners curiöses und reales Natur-Kunst-Berg-Gewerk- und Handlungs-Lexicon SNK Hübner, Johann
Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K Oslave Kňazských Druhotín Jeho Eminencie Jána Simor-a Kardinála, Prímasa Uhorského, Arcibiskupa Ostrihomského Atď. Atď. Najvyššieho Ochranca Tohože Spolku
Text Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K Oslave Kňazských Druhotín Jeho Eminencie Jána Simor-a Kardinála, Prímasa Uhorského, Arcibiskupa Ostrihomského Atď. Atď. Najvyššieho Ochranca Tohože Spolku SNK
Považské hlasy
Text Považské hlasy SNK
Slovenský denník
Text Slovenský denník SNK
Slovenský učiteľ
Text Slovenský učiteľ SNK