Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Stridžie dni | Lucia

29.10.2021
|
Jana Jakušová
Deň Lucie, 13. december, je posledným a najvýznamnejším stridžím dňom. Pred zavedením gregoriánskeho kalendára bol práve deň Lucie považovaný za najkratší, a t...
viac

Stridžie dni | Mikuláš

29.10.2021
|
Jana Jakušová
Sviatok svätého Mikuláša, 6. december, sa odpradávna spájal s vierou v bohatstvo, prosperitu a úspešný obchod. Aj z tohto dôvodu obchodníci radi uzatvárali obc...
viac

Stridžie dni | Barbora

29.10.2021
|
Jana Jakušová
Podobne ako v iné stridžie dni ani na Barboru, 4. decembra, nebolo dovolené párať a priasť. Ak by ženy párali, dobytok by v ďalšom roku tiež páral (klal). Žens...
viac

Stridžie dni | Ondrej

29.10.2021
|
Jana Jakušová
S týmto stridžím dňom sa nespájajú až také veľké obavy pred negatívnymi silami. V súvislosti s Ondrejom, 30. novembrom, si ľudia tradovali predovšetkým pranost...
viac

Stridžie dni | Katarína

29.10.2021
|
Jana Jakušová
Prvým zo série stridžích dní je deň Kataríny - 25. november. V tento deň sa konali posledné zábavy pred adventom – časom pokoja. Vo svojich zbierkach z 19. sto...
viac

Zima | Stridžie dni a zimný slnovrat

29.10.2021
|
Jana Jakušová
Obdobie pred slnovratom ľudia vnímali ako čas, kedy zlo nadobúda prevahu nad dobrom, a preto sa pomocou rôznych ochranných prostriedkov, rastlín, znakov či mag...
viac

Zima | Priadky, páračky a zabíjačky

27.10.2021
|
Jana Jakušová
Hoc je Slovensko rozlohou neveľká krajina, určovanie presného začiatku ročných období v ľudovom kalendári v minulosti vychádzalo predovšetkým z jej geograficke...
viac

Jeseň | O mágii, mŕtvych a zvykoch

17.09.2021
|
Jana Jakušová
Snaha chrániť sa a pokusy „ovládať“ samotný osud vrcholia v období pred zimným slnovratom, a preto je jeseň obdobím bohatým na rôzne magické úkony a zvyky. Med...
viac

Jeseň | Rovnodennosť a hody

17.09.2021
|
Jana Jakušová
Jesenná alebo septembrová rovnodennosť je astronomickým začiatkom jesene a dňom, kedy je na celej zemeguli (okrem zemských pólov) deň rovnako dlhý ako noc. Pre...
viac

Koniec leta a jeseň | Žatva a dožinky

13.07.2021
|
Jana Jakušová
Oslavy ukončujúce zber úrody zaznamenávame už v predkresťanskom období a s rôznymi lokálnymi odlišnosťami ich môžeme pozorovať až dodnes. Tieto oslavy spájali ...
viac

Leto | Slnovrat a pálenie ohňov

18.06.2021
|
Jana Jakušová
Obdobie začiatku leta je po celom svete sprevádzané rôznymi obradmi a zvykmi, ktoré sa spájajú s kultom ohňa a slnka. Slovanská kultúra nebola výnimkou, dokonc...
viac

Veľkonočné sviatky

17.03.2020
|
Jana Jakušová
  Termín slávenia veľkonočných sviatkov nie je stály a mení sa každý rok. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Má však ustálený deň ...
viac

Vynášanie Moreny

09.03.2020
|
Jana Jakušová
  Jedným z takýchto bohov bola aj Morena, staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Najstarším zvykom bolo symbolické zničenie Moreny (alebo Marmurieny, v niektorých...
viac

Fašiangy

07.02.2020
|
Jana Jakušová
História fašiangov siaha až do obdobia dávnej minulosti, pričom mnohé zvyky majú svoj antický pôvod v slávnostiach, ktoré sa nazývali saturnálie, bakchanálie a...
viac