Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Chata pod Kľačianskou Magurou, Malá Fatra

Dátum pridania: 15.10.2020


Celoročne otvorená horská chata v Krivánskej Malej Fatre patrí k najčastejším cieľovým bodom turistov vychádzajúcich z Turčianskej kotliny. Jedna z najdostupnejších chát v Turci v nadmorskej výške 1115 m poskytuje výhľady na celý Turiec, lúčanskú časť Malej Fatry, Veľkú Fatru a pri dobrej viditeľnosti aj na Kremnické vrchy, Roháče až Vysoké Tatry.

 

Chata pod Kľačianskou Magurou, 4. augusta 1935

 

roku 1925 začali členovia Klubu slovenských turistov Vrútky (KST Vrútky) s výstavbou prvej útulne na Kľačianskej Magure. Nasledujúci rok, 1. augusta 1926, bola jednoducho a prakticky zariadená stavba s kapacitou do 25 osôb slávnostne otvorená, no ešte predtým turisti zabezpečili vyznačenie turistických trás z Kriváňa na Maguru a do Strečna.

Kapacita útulne čoskoro nepostačovala, a tak sa v roku 1929 pristúpilo na jej rozšírenie na 40 lôžok. V tom čase patrila medzi najlepšie vybavené ochranné útulne na Slovensku. Spočiatku bola prístupná len cez víkendy a sviatky, ale ak bol záujem o prespatie mimo vyhradených dní, jej správca turistom poskytol kľúč.

Útulňu neskôr premenovali na „Lamošovú útulňu“, pre pamiatku na jej správcu a hlavného iniciátora stavby Dionýza Lamoša. Stavba bola v roku 1944 vypálená a po ukončení vojny vybudovali na jej mieste dočasnú útulňu (1947-1949) vrútockí turisti.

História súčasnej horskej Chaty na Kľačianskej Magure sa začala písať s jej výstavbou v roku 1949, ktorú zabezpečoval Klub slovenských turistov a lyžiarov. V 50. rokoch bol Klub násilne zrušený a chata v ďalších rokoch prechádzala do vlastníctva iných subjektov (pod Československú obec sokolskú, podnik Turista Bratislava, Interhotely Ružomberok, ŽOS Vrútky, ŽSR Bratislava). KST Vrútky obnovil svoju činnosť po roku 1989 a okrem stabilizovania turistickej činnosti sa snažili prinavrátiť zhabané objekty späť do svojho vlastníctva. Medzi nimi aj Chatu pod Kľačianskou Magurou, ktorá je ich majetkom od roku 1997.