Sharing

Scénická žatva 2019

Scénická žatva 2019

Festival
28.8.2019 - 1.9.2019
od 9:00
Martin

97. ročník festivalu neprofesionálneho divadla Scénická žatva.

Podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

 

Kde bude festival prebiehať:

  • Slovenské komorné divadlo v Martine
  • Dom odborov Strojár, Martin
  • Festivalový stan
  • Divadelné námestie
  • Turčianska knižnica
  • City Art Center (Kino Scéna)
  • voľné priestranstvá v Martine a okolí
  •  

Hlavní organizátori:

  • Národné osvetové centrum
  • Ministerstvo kultúry SR

-