Newsfeed - Odporúčaný obsah

Synagógy na Slovensku

Na našom území dodnes stojí viac, ako sto synagóg a modlitební, ktoré boli v minulosti využívané na náboženské účely židovskou obcou. Dispozícia chrámov súvisí s jeho určením, delí sa na hlavný modlitebný priestor a menšie priestory určené na výučbu alebo oddelené ženské modlitebne. Zvláštny priestor má miesto, kde sa ukrýva zvitok Tóry, pri ktorom svieti červené večné svetlo. Avšak následkom smutných historických udalostí, ktoré postihli židovské obyvateľstvo sú mnohé z nich opustené a niektoré z nich už nestoja. Časť z nich bolo zničených počas druhej svetovej vojny alebo počas komunistického totalitného režimu v rámci výstavby rozsiahlych urbanistických projektov alebo, ako výsledok cieleného „odstraňovania“ posledných zvyškov niekdajšej židovskej prítomnosti v mestách.

Z mnohých synagóg, napriek tomu, že neslúžia svojmu pôvodnému účelu, sa stali kultúrne stánky. Ich útrobami sa dnes namiesto židovských spevov nesú tóny súčasnej, ale aj klasickej hudby. Konajú sa tu výstavy súčasného umenia. Práve citlivá konverzia týchto objektov dáva nádej na záchranu hodnotných architektonických stavieb. Príkladom môže byť synagóga v Žiline, ktorá bola postavená v medzivojnovom období architektom Petrom Behrensom. Svojmu účelu slúžila veľmi krátko. Nastalo obdobie rôznych, často necitlivých prestavieb. V posledných rokoch prešla synagóga „očistením“ a znovu môžeme obdivovať kvality architektonického stvárnenia. Budova zároveň hostí široké spektrum kultúrnych udalostí. Zachované synagogálne objekty na Slovensku pochádzajú najmä z devätnásteho storočia alebo prvej polovice dvadsiateho storočia. Mnohé z nich nielen dokumentujú bohatú židovskú kultúru, ale sú hodnotné aj z architektonického hľadiska. Navždy by však mali zostať mementom hrôz, ktoré postihli židovské obyvateľstvo, nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Synagógy na Slovensku a ich zobrazenie vo výtvarnom umení nájdete na Slovakiane cez sekciu súvisiace.

Zdroj: www.slovak-jewish-heritage.org