Newsfeed - Odporúčaný obsah

SLOVAKIANA oslavuje 5 rokov

Dobrodružné objavovanie kultúrneho dedičstva Slovenska začína! Slovakiana je prezentačný portál, ktorý sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti.

Vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania viac ako 110 000 digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení. Vďaka rozšíreným možnostiam na portáli si návštevník objekty nielen vyhľadávať a prezerať si ich, ale aj sťahovať vo vysokom rozlíšení a následne využívať. Rovnako vďaka funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky, diskutovať s verejnosťou, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie popisných informácií kultúrnych objektov, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky, ktoré možno nájsť na portáli Slovakiana.

Slovakiana využíva k prezentácií digitálnych reprezentácií kultúrnych objektov technológie, ktoré umožnia návštevníkovi atraktívne zobrazenie objektov do najmenších detailov. Návštevník tak môže pozorovať na objektoch maliarsky rukopis, ťahy štetca, nerovnosti povrchu ako aj pórovitosť materiálu. Takáto hĺbka detailu má obrovský význam nie len pre odborných pracovníkov, kurátorov a reštaurátorov, ktorí pracujú na ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva.

Cieľom portálu je prezentovať kultúrne dedičstvo inovatívnymi formami. Tím Slovakiana bol minulý rok súčasťou technologickej výstavy IXPO 2019 v Bratislave, ďalej súčasťou festivalu neprofesionálneho umenia TVOR.BA 2019, kde sme uviedli 2 workshopy s témou interpretácie výtvarného diela, rovnako sme nadviazali na spoluprácu so Školou dizajnu, ktorej výsledkom bude plánovaná výstava grafík inšpirovaných dielami zo Slovakiany.

Tento rok pokračujeme v ďalšej sérii seriálu Záchrana hradov na Slovensku, ktorá približuje ďalšie unikátne slovenské hrady a príbehy dobrovoľníkov, ktorí svoj život zasvätili ich obnove. Na jar sme Vám priniesli ďalší seriál Aj toto je galéria/múzeum, kde sme Vám predstavili štyri slovenské muzeálne inštitúcie a štyri rozhovory o kultúre v čase pandémie Covid 19 s pracovníkmi na vedúcich pozíciách v oblasti kultúry a umenia na Slovenku. Previedli sme Vás po stopách Viedenskej električky v rámci série technických pamiatok na Slovensku, ktoré plánujeme začiatkom budúceho roku rozšíriť.

Slovakiana sa rozrastá, pribúdajú nové dáta, ďalej pracujeme na jej zdokonaľovaní a priblížení kultúrnych pamiatok Vám - našim divákom.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Tešíme sa na ďalšie roky s Vami.

Pozrite si na našom YouTubovom kanáli VIDEO, ktoré mapuje uplynulých 5 rokov SLOVAKIANY..