Newsfeed - Odporúčaný obsah

Výstava risografík

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Róberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. 30 autorských grafík bolo vytlačených na risografe, starej "kancelárskej" tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

Kde: Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava , 2. poschodie.

Kedy: 16.5 - 30.6.2022

Vstup voľný