Collections Detail

Mierovo

Mierovo

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:14
Popis: Meno tejto obce, ležiacej na typickej Podunajskej rovine Žitného ostrova, nezmenili pred polstoročím v jeho pôvodnom význame ako inde, ale v histórii sa treba orientovať podľa maďarského názvu Béke, zaznamenaného už v roku 1260. Patrila do panstva Svätojurského, neskôr Eberhardského. Uprostred obce stojí pozoruhodný, pôvodne románsky kostol sv. archanjela Michala, postavený z tehál. Na južnej fasáde sú prezentované jeho románske okná a gotický portál, ktorý odstránili okolo roku 1900, ale v nedávnej rekonštrukcii vrátili na pôvodné miesto. V obci stojí obnovený neskorobarokový kaštieľ s klasicistickou úpravou fasád.

Sharing