Collections Detail

Hronský Beňadik: kláštorný kostol býv. benediktínskeho opátstva

Hronský Beňadik: kláštorný kostol býv. benediktínskeho opátstva

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:30
Popis: Patrí k najpozoruhodnejším gotickým stavbám na území Slovenska. Fascinujúci je jeho priestor halového trojlodia s trojicou svätýň katedrálneho typu. Svätyne sú oddelené plnou stenou, čo vyplynulo z ich funkcie v kláštornom chráme benediktínov. Kostol je plný architektonických článkov a stavebnej plastiky. Jeho objednávatelia i stavitelia poznali umenie parlérovcov v Norimbergu i Prahe, ako aj kameňosochársky repertoár viedenskej huty pri kostole sv. Štefana a sprostredkovali ho ďalej, napríklad aj do Budína alebo Hlohovca. Pri reštaurovaní po roku 1882 identifikovali pod kostolom základy románskej trojloďovej baziliky s troma apsidami. Výstavba nového trojloďového chrámu tradične prebiehala vedľa stien pôvodného a tak sa tu stalo, že južnú loď postavili nepravidelne širšiu. Stavba sa začala v čase, keď bol opátom známy Siegfrid, teda po roku 1330. Pôvodný zámer baziliky, v ktorej mali byť nižšie aj bočné svätyne oddelené múrom, možno sledovať na architektúre prípor ich klenieb i na neobvyklom pridaní okien nad pôvodnými, keď sa okolo roku 1350 zmenil projekt na halu. Čas výstavby sa prejavil aj na hlaviciach pilierov pod klenbou, kde ku geometrickým tvarom pribudla ornamentika sviežich listov a okolo roku 1380 i figurálno-rastlinné vlysy groteskného štýlu. Zvlášť pozoruhodnou časťou je vstupný portál z obdobia okolo roku 1380, ktorý je jedným z mála portálov katedrálneho typu (so sochami v ostení) na Slovensku. Kláštorný kostol mal v stredoveku, najmä v dobe opáta Jána (1471 – 1510), bohaté vybavenie náročnými oltármi a ďalším zariadením. Možno tu bola aj rezbárska a maliarska dielňa. Kláštor bol potom vojenskou pevnosťou a pri regotizácii v 19. storočí, keď odstránili barokové zariadenie, sa tu nachádzal už len zlomok pôvodných umeleckých diel. Najohrozenejšie z nich umiestnili v diecéznom múzeu.

Sharing