Collections Detail

Reklama v 1.ČSR

Reklama v 1.ČSR

Slovakiana sk

Dátum pridania : 30.7.2018 9:33:24
Popis:

Výstava prináša výber reklamných tabúľ, nálepiek a účteniek z 1. polovice 20. storočia, predmetov, ktoré si v súčasnosti získavajú priazeň nie len zberateľov muzeálnych artefaktov.

Rok 1918 priniesol so vznikom Československa i rozvoj reklamy na našom území. Spočiatku nadväzovala na formu propagácie Rakúsko-Uhorska z prelomu storočí, kedy bol hlavným komunikačným prostriedkom plagát a reklama v novinách. I keď v jej začiatkoch bola prínosom najmä pre bohatšiu vrstvu obchodníkov, nadchádzajúce 20. roky 20. storočia znamenali rozmach výroby a filmu, čím narastala konkurencia, ktorá vytvorila ideálne podmienky na napredovanie reklamy a jej využívanie i menšími súkromníkmi. Stala sa tak súčasťou každodenného života a ako komunikačný prostriedok určovala trendy spoločnosti.

Zanedlho sa však reklama ocitá na dne vplyvom stupňujúcej sa propagandy po roku 1939. Ani povojnové obdobie dôsledkom zlej ekonomickej situácie neprinieslo jej rozvoj. Situácia bola ešte zložitejšia po roku 1948, kedy sa reklama stala buržoáznym prežitkom a následne socialistickým nástrojom politickej propagandy.

Jej vzkriesenia sme sa dočkali až v  50. rokoch, kedy vyšlo nariadenie o propagačnej činnosti, povinnosť účinnej reklamy pre obchodníkov. Postupne tak začali vznikať prvé farebné reklamy v tlači, reklamné filmy a relácie v rozhlase, i keď trochu v pozmenenej forme. Až roky normalizácie (1968-1969) znamenali jej komercializáciu a zdroj príjmov pre periodiká.

Dnes sa s reklamou stretávame každý deň, stala sa fenoménom, ktorý nás vie pobaviť, pobúriť i otravovať, no stále ju vnímame, ako neoddeliteľnú súčasť nášho života.

Sharing