Collections Detail

Rok vo vinohrade

Rok vo vinohrade

Lucia Bistárová

Dátum pridania : 6.8.2021 10:27:15
Popis:

Vinohradníctvo a spôsob života socio-profesijnej skupiny vinohradníkov dlhé stáročia vplývali na kultúru miestneho obyvateľstva a tvorilo tak jedinečný charakter vinohradníckych miest a regiónov. Špecifiká týchto skupín a samotnej práce boli (a stále sú) bohato reflektované i v ich materiálnych prejavoch. Obrábanie viníc, spracovávanie hrozna ale i uskladňovanie samotného vína vyžadovalo vývoj špecifických prostriedkov a nástrojov. Pre svoj význam pri práci sa mnohé z nich stali symbolmi vinohradníctva a aj napriek neustálim prílivom nových technológii sa dodnes pri práci využívajú. Vinohradnícke motívy bývajú často vyobrazené v umeleckej i úžitkovej tvorbe lokálnych umelcov a majstrov.

Pozrite si s nami virtuálnu výstavu objektov Malokarpatského osvetového strediska v Modre, v ktorej Vám predstavíme digitalizované objekty materiálnej kultúry tohto vinohradníckeho regiónu, zobrazujúce pracovný cyklus vinohradníkov.

Sharing