Collections Detail

Básnik | P. O. Hviezdoslav

Básnik | P. O. Hviezdoslav

Tím Slovakiana

Dátum pridania : 4.11.2021 10:56:27
Popis: "I zatesklily, zakvilily verné duše; rozbolestily sa citné srdcia; slzami žiaľu zarosili sa zraky; v smútok ťažký zahalil sa národ celý."

V roku 2021 si pripomíname 100. výročie úmrtia významnej osobnosti slovenského literárneho a kultúrno-spoločenského života, básnika, spisovateľa, prekladateľa, právnika Pavla Országha Hviezdoslava. Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

P. O. Hviezdoslav je označovaný za najvšestrannejšieho a najplodnejšieho básnika slovenského realizmu. Pochádzal zo zemiansko-roľníckej rodiny, čo sa odráža aj v jeho tvorbe, v ktorej sa venoval téme zemianstva a problematike národného útlaku.

Vlastným menom Pavol Országh, používal viacero pseudonymov – Paľko Višňaňovic, Jozef Zbranský a samozrejme najznámejší, Pavol Országh Hviezdoslav.

Sharing