Zobrazenie webového obsahu

Malokarpatské osvetové stredisko

Malokarpatské osvetové stredisko (MOS)

Horná ulica č. 20
900 01 Modra
Telefón: 033/6433489
Fax: 033/6433489
moska@moska.sk

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je jediným zariadením svojho druhu v Bratislavskom kraji. Je zriadené v zmysle zákona č.189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti a je zamerané na:

  • Poskytovanie poradenstva v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
  • Podporu záujmovo umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby
  • Zabezpečovanie postupových prehliadok a súťaží, napr. Výtvarné spektrum, Bratislavské metamorfózy, Štúrova Modra, AMFO, Nositelia tradícií, Konc jak živé, Hrajte mi muziky vesele, Divadelné konfrontácie
  • Realizáciu vzdelávacích, prezentačných a súťažných podujatí
  • Vyhľadávanie, uchovávanie, ochranu, sprístupňovanie, dokumentáciu, inventarizáciu a tvorivé využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre nadväzuje na tradície a prácu kultúrno-osvetových zariadení v rámci bývalého okresu Bratislava-vidiek, ktoré fungovali od roku 1960 a obvodných kultúrnych a spoločenských stredísk v Bratislave. Ročne pripravuje alebo spolupracuje na príprave vyše 70 podujatí pre širokú verejnosť.

V rámci projektu Heritage SK-AT „kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Malokarpatské osvetové stredisko ako pamäťovo-fondová inštitúcia vytvára digitálne zásobníky kultúrnych objektov/predmetov vybranej malokarpatskej oblasti s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie, ochrániť zachovalé artefakty, zvyšovať povedomie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, vzdelávať, šíriť a informovať širokú verejnosť s aspektom vychovávať nasledujúce generácie k ochrane kultúrneho dedičstva, pamiatok a tradícií, a zvýšiť prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, poskytovaním výsledných obrazov online v rámci portálu Slovakiana a domovskej webovej stránky, ale tiež poskytovať podrobné záznamy o zdigitalizovaných kultúrnych objektoch.

www.moska.sk