Zobrazenie webového obsahu

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania (Múzeum SNP)

Kapitulská 23,
975 59, Banská Bystrica
+421-48-412 32 58
+421-48-245 11 24
+421-918-899 430

Múzeum SNP sídliace v budove Pamätníka SNP v Banskej Bystrici má celoslovenskú pôsobnosť a má k dispozícií 66 956 kusov múzejných zbierok a takmer 140 000 kusov archívnych zbierok. V súčasnosti je Pamätník SNP jedným z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku i v Európe pripomínajúcim obdobie 2.svetovej vojny a Slovenské národné povstanie. Múzeum SNP je aj odborným garantom Slovenskej národnej expozície v múzeu Auschwitz-Birkenau v Poľsku a na území Slovenska spravuje expozície na Kališti, v Nemeckej a v Tokajíku. Vzdelávacie centrum Múzea SNP je akreditovaným vzdelávacím, vedecko-výskumným a metodickým pracoviskom s lokálnou, regionálnou, ale aj celoslovenskou pôsobnosťou.

V rámci projektu Digitálne múzeum a dobudovania infraštruktúry na národnej úrovni Múzeum SNP vybudovalo samostatné Digitalizačné centrum, ktoré sa skladá z metodicko-technologického pracoviska, konzervátorského pracoviska a digitalizačného pracoviska.

www.muzeumsnp.sk