Zobrazenie webového obsahu

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj (NSK)

Rázusova 2A,
949 01, Nitra
+421-37-6922 911

Nitriansky samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom múzeí v územnej pôsobnosti kraja. V priebehu rokov 2013 až 2015 realizoval ďalej NSK projekt Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK, ktorý bol zameraný na digitalizáciu najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Projekt priniesol modernizáciu zapojených múzeí, uchovanie zbierkových predmetov a ich lepšiu prístupnosť pre odbornú aj laickú verejnosť.

Predmetom digitalizácie boli predovšetkým malé a stredné 2D a 3D objekty zo zbierkového fondu zapojených múzeí NSK.

www.unsk.sk
www.regionnitra.sk