Zobrazenie webového obsahu

Slovenský filmový ústav

Slovenský filmový ústav (SFÚ)

Grösslingová 32,
811 09, Bratislava 1
+ 421-2-571 01 501

Slovenský filmový ústav (SFÚ) uchováva a sprístupňuje filmové dedičstvo Slovenskej republiky. Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu Národné kinematografické centrum. SFÚ prevádzkuje Kino Lumière so štyrmi kinosálami, ktorého programová koncepcia je zameraná na slovenský film, európsku kinematografiu a archívne kino.

V rámci národného projektu Digitálna audiovízia vybudoval SFÚ v priestoroch Kina Lumière špecializované pracovisko na digitalizáciu filmov. V digitalizačnom pracovisku SFÚ sa digitalizujú a digitálne reštaurujú slovenské kinematografické diela zo zbierok Národného filmového archívu.

www.sfu.sk
www.skcinema.sk
www.aic.sk/kinolumiere