Zobrazenie webového obsahu

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

Balkánska 31,
853 08, Bratislava - Rusovce
+421-2-204 78 111
+421-2-204 78 235

SĽUK je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. V súčasnosti udržiava SĽUK široké spektrum svojich programov s rôznou mierou štylizácie, ale aj odvážnymi posunmi do nových žánrov.

V rámci národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry vybudoval SĽUK vo svojom Centre pre tradičnú ľudovú kultúru digitalizačné pracovisko, ktoré digitalizovalo kultúrne objekty tradičnej ľudovej kultúry.

www.ludovakultura.sk
www.sluk.sk