Zobrazenie webového obsahu

Slovenský národný archív (SNA)

Drieňová 75/22,
821 03, Bratislava

Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať, sprístupňovať, a tým aj umožňovať využívanie archívnych dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov, dokumentov, ktoré majú celoštátny význam, ale aj dokumentov, ktoré SNA získal kúpou, darom alebo na základe uzavretých depozitných zmlúv. Slovenský národný archív je zároveň hlavným vedecko-výskumným, metodickým a školiacim pracoviskom v odbore archívnictva a pre konzervovanie a reštaurovanie archívnych dokumentov v Slovenskej republike.

Slovenský národný archív vybral na digitalizáciu časť archívnych dokumentov z archívnych fondov Sčítanie ľudu z rokov 1930, 1939 a 1940, dokumenty Ministerstva kultúry SSR z rokov 1969 – 1989 a najviac bádateľsky využívanú časť archívneho fondu Fondu výtvarných umení spred roka 1989, tzv. akcie. Ide o ekonomickú a schvaľovaciu dokumentáciu z jednotlivých realizovaných verejných umeleckých zákaziek, ktoré majú veľký historický význam.

www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv-1
www.monasterium.net/mom/SK-SNA/archive