Zobrazenie webového obsahu

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria (SNG)

Esterházyho palác
Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
(dočasné výstavy, Kníhkupectvo Ex Libtis, Café Berlinka, študovňa SNG)
+421-2-20 49 62 46

Slovenská národná galéria je najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Základným poslaním SNG je systematicky a cieľavedome zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať, sprístupňovať a kultúrno - výchovne využívať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasností s prihliadnutím na diela slovenskej kultúry. SNG má v súčasnosti štyri vysunuté pracoviská - vo Zvolene, v Strážkach, Ružomberku a v Pezinku. Vo svojich zbierkach má viac ako 60 000 diel.

SNG sa zapojila do digitalizácie kultúrneho dedičstva projektom Digitálna galéria, v rámci ktorého zdigitalizuje 100 100 diel výtvarného umenia z 18 galérií. Výsledky digitalizácie sú postupne sprístupňované aj na portáli Web umenia.

www.sng.sk
www.webumenia.sk