Zobrazenie webového obsahu

Slovenská národná knižnica (SNK)

Námestie Jozefa Cígera Hronského,
036 01, Martin
+421-43-245 12 00

Slovenská národná knižnica je národnou knižnicou Slovenskej republiky a jej sídlom je mesto Martin. V zmysle zákona najmä získava a trvale uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty, je národnou bibliografickou agentúrou a špecializovaným konzervačným a reštaurátorským pracoviskom, ako aj špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva.

V rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív SNK digitalizovala viac než 1,25 milióna knižničných objektov (knihy, noviny, časopisy, články, mapy, pohľadnice či plagáty) a rovnaký počet objektov partnera projektu - Slovenského národného archívu. V digitalizácii dokumentov zo svojho fondu bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch s využitím infraštruktúry vybudovanej v rámci projektu.

www.snk.sk
www.dikda.eu