Zobrazenie webového obsahu

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)

Lamačská cesta 3,
841 04, Bratislava
+421-2-592 10 444

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je v zmysle zákona verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. To zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových, zvukových, zvukovo-obrazových, obrazových alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

V rámci projektu Digitalizácia archívu TASR boli zachované a sprístupnené objekty národného kultúrneho bohatstva archívu TASR a články dokumentujúce dôležité udalosti z novodobej histórie Slovenska. Predmetom digitalizácie boli negatívy, fotografie, mikrofiše, správy, popisy k fotografiám, novinové články.

www.tasr.sk/digitalizacia
www.vtedy.tasr.sk