Zobrazenie webového obsahu

Trnavský samosprávny kraj (TTSK)

Starohájska 10,
P. O. BOX 128,
917 01, Trnava
+421-33-555 91 11

Trnavský samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom šiestich múzeí a dvoch galérií v tomto kraji, ktoré sa zapojili do projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK. V rámci projektu sa vybudovalo špeciálne digitalizačné pracovisko, ktoré aj v budúcnosti bude zabepečovať digitalizačné procesy pre všetky múzeá a galérie Trnavského samosprávneho kraja.

V rámci projektu sa digitalizovali najmä zbierkové predmety ako obrazy, mince, sochy, filmy, filatelistické zbierky a mnoho iných, čím sa zabezpečilo nielen uchovanie zbierkových predmetov, ale aj ich lepšia prístupnosť pre odbornú aj laickú verejnosť.

www.trnava-vuc.sk
www.digitalizacia.trnava-vuc.sk