Zobrazenie webového obsahu

Vojenský historický ústav (VHÚ)

Krajná 27,
821 04, Bratislava
+421-2-482 07 703

Vojenský historický ústav je vedecko - výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Jeho poslaním je zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy, vojenského archívnictva a múzejníctva, špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb, zabezpečovať všestrannú starostlivosť o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ, ako aj zabezpečovať odbornú garanciu pre rezort Ministerstva obrany SR pri plnení úloh súvisiacich s vojenskou históriou, symbolikou alebo úloh vojenského vzdelávania.

VHÚ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti realizoval projekt s názvom Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ, v ktorom sa digitalizovali, uchovávali a sprístupňovali kultúrne objekty z archívnych fondov VHÚ.

www.vhu.sk
www.ebadatelnavha.vhu.sk