Commercially N/A Objects Commercially N/A Objects

Autor Názov Typ Vydavateľ Rok vydania ISBN/ISSN Stav Dátum zmeny
Turan, Ján Rozprávky štrbavej opičky TEXT_MONOGRAPH Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2015 978-80-10-02735-4 Zaradené 19.09.2018
Sociálne riziká v 21. storočí a možnosti ich riešenia TEXT_MONOGRAPH Jozef Kubaščík 2015 978-80-89788-01-9 Zaradené 19.09.2018
Lacko-Bartošová, Magdaléna Triticum spelta L. pestovanie a využitie TEXT_MONOGRAPH Slovenská poľnohospodárska univerzita 2014 978-80-552-1275-3 Zaradené 19.09.2018
SANHYGA SANHYGA 2014 TEXT_MONOGRAPH Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2014 978-80-89216-66-6 Zaradené 19.09.2018
Technoforum 2015 TEXT_MONOGRAPH Slovenská poľnohospodárska univerzita 2015 978-80-552-1326-2 Zaradené 19.09.2018
Petrik, Stella Gyilkos vérvonal TEXT_MONOGRAPH Csila Petríková 2015 978-80-971932-0-1 Zaradené 19.09.2018