Commercially N/A Objects

Autor Názov Typ Vydavateľ Rok vydania ISBN/ISSN Stav Dátum zmeny
Ip networking - theory and practice TEXT_MONOGRAPH Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky 978-80-554-0494-3 Navrhované 15.12.2015
Pápežský prelát Mons. Viktor Trstenský TEXT_MONOGRAPH Lúč 978-80-7114-876-0 Navrhované 15.12.2015
Prochotský, Augustín Zdravoveda pre sanitárov TEXT_MONOGRAPH Osveta 978-80-8063-352-3 Navrhované 15.12.2015
Silva, Daniel Špiónka TEXT_MONOGRAPH Slovenský spisovateľ 978-80-220-1633-9 Navrhované 15.12.2015
Mlejnek, Josef Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích TEXT_MONOGRAPH Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 978-80-87404-11-9 Navrhované 15.12.2015
Rončák, Ivan Transparentnosť spoločností založených mestom TEXT_MONOGRAPH Adin 978-80-89540-04-4 Navrhované 15.12.2015