Commercially N/A Objects

Autor Názov Typ Vydavateľ Rok vydania ISBN/ISSN Stav Dátum zmeny
Lenhossék, M. Krátičká Zpráwa, gako se proti Wýchodnj uplawici (Choleře, chwistoblitě) ochrániti, a co při prwnjm nápadě této nemocí, až do přichodu lékaře činiti slussi TEXT_MONOGRAPH [b. t.] 1831 Vyradené 14.10.2022
Regulae Directivae TEXT_MONOGRAPH [b. n.] 1834 Vyradené 14.10.2022
Ondrisík, Ján Reč oslawujúca opátske blahosl. Panny Marie z Cikádoru prwotiny dôstojného pána Ludewita Stareka, č. kanonika nitrianskeho, dekana a farára trenčánskeho, riditeľa a dozorca sskôl miesto-okresného, sw. stolice radca, pri gymnásiume a hlawnej sskole miestnej w náboženských a mrawopočestných wěcach náěstníka biskupského, starožitnostnej spoločnosti wiedenskej úda, chrámu sw. Benedika na Skalke opatrowníka, a towaryšstwa mariánského spráwca, TEXT_MONOGRAPH Písmotisk M. Bagó 1856 Vyradené 14.10.2022
Carmen Honoribus Illustrissimi Ac Reverendissimi Domini Domini Stephani Moyses Dei, Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Neosoliensis, Dum Anno Domini MDCCCLI. II Jilii Episcopalem Sedem Ritu Solenni Capesseret In Perenne Filialis Pietatis Monumentum Ab Alumnis Eiusdem Dioecesis Musis In Centrali Seminario Operam Navantibus Pie Dicatum TEXT_MONOGRAPH Typis E. Müller 1851 Vyradené 14.10.2022
Tamaškowič, Martin Reč proti tríznění zwírat TEXT_MONOGRAPH Rýchlotlačom u Sigmunda Wintera 1857 Vyradené 14.10.2022
Szurmay, Joannes Luctus Metricus Quo Reverendissimum Dominum Joannem Nep. Záhora Cathedralis Ecclesiae Scepusiensis Canonicum Honorarium, S. Sedis Consistorialis Assessorem, Districtus Medii Liptoviensis Ord. Vice-Archi-Diaconum, Oppidi Német-Liptse Parochum, Sacerdotem Jubilarem In Annum Quartum, Aurea Cruce Meritorum Cum Corona Decoratum, Die 18. Januarii 1864 Ad Aeternitatem Evocatione Amissum, Ac Die 21-a Sacro Ritu Sepultum Clerus Orbatus Praeside Suo Pie Deflet TEXT_MONOGRAPH Typis Joannis Werthmüller & Filii 1864 Vyradené 14.10.2022