Commercially N/A Objects Commercially N/A Objects

Autor Názov Typ Vydavateľ Rok vydania ISBN/ISSN Stav Dátum zmeny
Mojtová-Bernátová, Kvetoslava Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára TEXT_MONOGRAPH Expol pedagogika 2010 978-80-8091-206-2 Navrhované 15.12.2015
Mojtová-Bernátová, Kvetoslava Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl TEXT_MONOGRAPH Expol pedagogika 2010 978-80-8091-192-8 Zaradené 15.03.2015
Majlingová, Andrea Základy geoinformatiky TEXT_MONOGRAPH Technická univerzita 2010 978-80-228-2141-4 Navrhované 15.12.2015
Csikósová, Adriana Ekonomické teórie TEXT_MONOGRAPH Technická univerzita 2010 978-80-553-0509-7 Zaradené 15.03.2015
Jakubovičová, Helena Metodika výcviku čítania a písania bodového písma TEXT_MONOGRAPH Polypress 2011 978-80-88704-74-4 Navrhované 15.12.2015
Kšiňanová, Jana Ako pracovať s príbehom Rozprávka zo škrupinky? TEXT_MONOGRAPH ÚCPP - Dafné 2011 978-80-970657-0-6 Zaradené 15.03.2015