Commercially N/A Objects Commercially N/A Objects

Autor Názov Typ Vydavateľ Rok vydania ISBN/ISSN Stav Dátum zmeny
Lišková, Anna VÝSKYT REZISTOTYPOV U KMEŇOV KOAGULÁZO-NEGATÍVNYCH STAFYLOKOKOV (CONS) IZOLOVANÝCH OD PACIENTOV S BAKTERIÉMIOU V ŠTYROCH FAKULTNÝCH NEMOCNICIACH TEXT_PART Zaradené 30.06.2017
Baliová, Henrieta Archeologická prospekcia vybraných lokalít Dolného Pohronia TEXT_PART Zaradené 02.07.2017
Minárik, Jozef Obraz kultúry a literatúry staršieho slovenského písomníctva TEXT_PART Zaradené 02.07.2017
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax TEXT_PART Zaradené 30.06.2017
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax TEXT_PART Zaradené 30.06.2017
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax TEXT_PART Zaradené 30.06.2017