Collections Detail

Slovenské národné povstanie

Slovenské národné povstanie

Gregor Gardoš

Dátum pridania : 4.5.2018 10:01:00
Popis:

V histórií všetkých štátov, národov, politických hnutí, ale aj v živote jednotlivcov dochádza k udalostiam, ku ktorým sa vracajú, a ktoré sú stále živé v kolektívnej pamäti. Sú to udalosti, ktoré neodmysliteľne zasiahli do ich existencie, a preto predstavujú súčasť historického povedomia celých národov a v neposlednom rade vystupujú aj ako osobný míľnik.

Slovenské národné povstanie patrí k týmto udalostiam. Toto povstanie je považované za najväčšie revolučné vystúpenie slovenského obyvateľstva v jeho histórii. Najvýraznejším aktom proti bezpráviu, násiliu a za nový život slovenského národa v budúcom Československu.

Slovenské národné povstanie je vyvrcholenie protifašistického odboja na Slovensku, ktorý sa v roku 1944 vyvinul do ozbrojeného povstania v spolupráci s najširšími vrstvami obyvateľstva. Dodnes nie je uceleným a objektívnym spôsobom vyhodnotená účasť jednotlivých vojenských, politických, domácich aj zahraničných organizátorov a účastníkov, ktorí Slovenské národné povstanie pripravovali.

Sharing